Ansökningar till högre utbildning?

Jag har under åren hjälpt många elever att förbereda sig inför ansökningar och provsjungningar till högre utbildningar och andra skolor, tex Adolf Fredriks musikklasser, Kulturama, Rytmus, Lilla Akademien, Kungliga Musikhögskolan
Här ser vi över behovet och anpassar lektioner och tider efter datum för provsjungningarna.
Pris 20 min lektion 400 kr
 Pris 30 min lektion 500 kr
Hör av dig för att boka lektionstid.

Personalkör?

Alla vet att goda relationer och friskvård är en investering på våra arbetsplatser. Körsång får oss att släppa en del av våra hämningar och goda skratt och nya endorfiner följer med ut ur körlokalen.
Satsa på en stunds välinvesterad personalvård!
Pris per körtimme: 1500kr inkl moms

Och vem är jag - Carina?

Efter en barn- och ungdomstid fylld av musik i Västervik studerade jag två år vid en musiklinje utanför Växjö, S:t Sigfrids Folhögskola.
1985 utexaminerades jag från Musikhögskolan i Stockholm där mitt huvudinstrument var piano och jag utbildades till pianopedagog. Sångstudierna pågick bredvid pianot och sången har alltid funnits som en stor och självklar del, och jag har under åren haft många uppdrag som både pianist och sångerska i olika sammanhang.
1985 blev jag anställd som pianopedagog i dåvarande Musikskolan i Ekerö kommun, 1987 flyttade jag till New York för att fördjupa mina studier i piano och sång. 

Tillbaka i Sverige igen och flytten gick nu till Umeå. Under mina två år i Umeå, startade jag "Umeå Vokalensemble", en universitetskör med höga ambitioner och god kvalité. Kören finns fortfarande kvar! Min man Ulf och jag hade många gemensamma konserter, med kammarmusikalisk inriktning.

Vi flyttade under sommaren 1991 till Ekerö och Stenhamra, där jag fortsatte min tjänst vid Musikskolan som pianopedagog. Jag startade så småningom flickkören "Tonprickarna" samt ungdomskören "Mälarö Vocalis", som båda hade framgångar i tävlingar och konsertsammanhang. År 2005 tilldelades jag Ekerö kommuns umgdomsledarstipendium.
År 2000 avslutade jag min tjänst vid "nya" Kulturskolan i Ekerö som pianopedagog,  och har sedan dess istället verkat som musiklärare i Ekerö under många år både på Närlundaskolan, Birkaskolan, Sundby samt Munsö skolor.
Sedan hösten 2017 driver jag nu mitt företag "MusikCarina", för att erbjuda enskild pianoundervisning , olika typer av körverksamhet samt tillgodose andra behov som kunder efterfrågar.
Sedan hösten 2018  är jag anställd som pianopedagog och barnkörledare vid Lidingö Musikskola. En skola som kännetecknas av god kvalité och goda förutsättningar. Denna tjänst kombinerar jag med MusikCarina - helt perfekt!
Under hösten 2018 har vi bytt adress och flyttat närmare Ekerö tätort, och all undervisning kommer from VT-19 att ske i "Gamla Brunna" i Träkvista, där jag återfinns på Brokadvägen 12.